Brottslighet - Sanna berättelser

Studio Minuit

Många studier har visat att seriemördare inte är ett påhitt av vårt moderna samhälle. Tvärtom har män och kvinnor sedan tidernas begynnelse dödat sina medmänniskor av ren njutning. Denna samling berättelser följer vägen för brottslingar och seriemördare som hemsöker vår kollektiva historia. Dessa krönikor bygger på ledtrådar som samlats in på brottsplatserna, på brottsprotokollet och på experters tekniska och psykologiska analyser. Lyssnaren har då alla element för att bilda sig en uppfattning. Den här serien är inte bara en samling nyheter, utan ett försök att genom en rad olika komplexa fall förstå de mönster som driver någon att döda och sedan begå återfall i brott.